Photo Thumbnails for Annisquam Harbor (Massachusetts)

    1914 
 19441956 2006